Agenda
Urste Deinsdag dinsdag 1 oktober 2019 vanaf 20:00
De Lievekamp
Meer agendapunten >
Terug zondag, 18 mrt 2018

In Memoriam Jan Hermkens 1923 - 2018

Met het overlijden van Jan Hermkens neemt de Stichting CarnavalsViering Oss opnieuw afscheid van een oud-bestuurslid dat flink heeft bijgedragen aan de worteling en opbloei van het openbaar carnaval in Oss. Jan en zijn echtgenote Henny waren het carnaval met de paplepel ingegeven, want geboren in Noord-Limburg, vlak bij Venlo, vierden zij “Vastelaovond” van jongs af aan.
Jan en Henny kwamen in Oss terecht toen hij leraar Bouwkunde werd aan de LTS aan de Spoorlaan. Generaties jongelui heeft hij de fijne kneepjes bijgebracht van het vak en regelmatig begroette een oud-leerling zijn meester wanneer zij elkaar tegen het lijf liepen, bijvoorbeeld met carnaval. Iedere oud-leerling sprak waarderend over deze leermeester, want de opleiding was degelijk geweest en een mooie carrière in de bouw volgde.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de familie Hermkens een rol, ging spelen en nog speelt in het Osse carnaval. Jan ging aan de slag als wagenbouwer. De eerste jaren werd jaarlijks een nieuwe prinsenwagen gebouwd en geleidelijk nam het aantal activiteiten toe met het Huzarenbal, Sokkenbal en Pronkzitting, waarvoor er een podium moest komen, versiering en anderen attributen om de Manege en de Maaslandsporthal om te toveren tot theater. Van dat bouwteam maakte Jan deel uit en gaf ook leiding. Bij de bespreking van de 9e Pronkzitting, 1980, door het bestuur moest worden beslist wie voortaan de algehele leiding zou krijgen over de Pronkzitting. Die plaats was vacant geworden. Jan bood zich aan, echter onder de voorwaarde dat hij ook de pronkzitting mocht presenteren en het programma bespreken met de deelnemers. Als referentie verwees hij naar optredens in het verleden in zijn vorige woonplaats. Daarnaast op zijn optreden op zondagavond na de pronkzitting wanneer de sporthal weer was teruggebracht in zijn oude staat. Dan werd nagepraat onder het genot van een pilsje. Jan was dan goed voor een paar acts. Zijn aanbod werd in dank aanvaard en Jan werd veel succes toegewenst, vooral als presentator. Jan maakte zijn belofte méér dan waar. Niet alleen de ombouw van de sporthal bleef hij aansturen, hij ging ook het programma mee aansturen en gaf regieaanwijzingen. Als presentator trof hij de juiste toon wat de hele ambiance van de pronkzitting ten goed kwam. In totaal had hij 8 jaar de leiding en deed de presentatie. Ná de 16e  Pronkzitting in  februari 1987 legde hij 18 mei 1987 zijn bestuursfunctie neer. Jan was met pensioen en had het aanbod gekregen in de winter in Spanje het vakantiehuis van een bevriende relatie te bewonen en onderhoudsklussen uit te voeren. Hij kon niets meer voor het Osse carnaval doen. Met pijn in het hart werd afscheid genomen als bestuurslid.

Maar ook andere familieleden waren actief voor de Stichting CarnavalsViering Oss. Echtgenote Henny vormde met andere echtgenotes van leden van de Technische Commissie een clubje dat ging meedoen aan de optocht. Zij ontwierpen jaarlijks een uitrusting en zetten die samen in elkaar. Henny had voldoende ruimte om zoveel dames met naaimachines, lappen stof, etc. te herbergen. Ook maakten zij nieuwe kostuums voor de Prinsengarde en vermaakten die. Kitty was jarenlang de leidster van de Prinsengarde en Rianne had een aantal jaren de zorg voor de medailles en andere onderscheidingstekens. Pedro was ook al jong actief. Aan het einde van de middelbare school werd hij lid van de redactie van de jaarlijkse Carnavalskrant en zette dat voort tijdens zijn studie. Hij was Stadsprins Peet I in het jaar 2007-2008 en werd nadien een aantal jaren secretaris van de Stichting. Sinds 8 jaar is hij actief in de “Ossekoppenakademie”, en regelt de Akademische Zitting op de “Urste Deinsdag van Oktober”, op of rond 5 oktober, de oprichtingsdag van de Stichting CarnavalsViering Oss. Ná de Tonrede van de President biedt een kandidaat Prefesser zijn Pruufschrift aan, wat moet leiden tot een benoeming aan de Akademie. Als “peddel” regelt Pedro de zitting. Kortom een familie waaraan carnavalvierend Oss veel te danken heeft, met Jan als pater familias.

De Stichting CarnavalsViering Oss zal met veel respect en dankbaarheid Jan blijven gedenken als een carnavalist pur sang, die niet alleen het feest vierde, maar het feest mee mogelijk maakte door actief te zijn bij de voorbereiding en uitvoering van allerlei activiteiten vóór en tijdens het carnavalsseizoen.

Moge de Eeuwige zich over hem hebben ontfermd.