Agenda
Er zijn nog geen data bekend.

Bestuur

 
Het Bestuur van de SCVO bestaat uit de president, vice-president, secretaris, penningmeester, bestuurslid zakelijke contacten, bestuurslid verenigingen en kapellen, stadsgrootvorst, gouvernante, stadsprins en zijn adjudant. De beide laatste hebben een adviserende rol en geen stemrecht. Een en ander is vastgelegd in statuten die verder ondersteunt worden door een huishoudelijk reglement. 
 
Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Hofraad en het College van Ossekoppen. Naast het Bestuur bestaat er ook een College van CommissieVoorzitters (CvCv). Dit college bestaat uit de voorzitters van commissies. Zij organiseren de verschillende evenementen.
 
De Hofraad houdt toezicht op het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies op het beleid van de stichting.
 
De President is voorzitter van de vergaderingen van het Bestuur en het College van CommissieVoorzitters en de Plenaire Vergaderingen en is verantwoordelijk voor de algemene leiding bij de Stichting. Verder is hij voorzitter van de geheimraad, begeleidt de Stadsprins en zijn Adjudant vanaf hun uitverkiezing tot hun afscheid en onderhoud de public relations van de Stichting. 
 
De Vice-President vervangt de President wanneer deze niet aanwezig is en is verder belast met het toezicht op de samenstelling, taakverdeling en het functioneren van de commissies en heeft tenslotte de leiding over de interne dienst van de Hofhouding. De Hofdignitarissen functioneren onder het opzicht en de leiding van de Vice-President.
 
De 1e Secretaris is verantwoordelijk voor de algehele leiding over het Secretariaat van de Stichting, zorgt voor up-to-date "ledenadministratie", vraagt alle benodigde vergunningen aan of geeft de commissies daarbij ondersteuning,  ziet erop toe dat de secretariaatswerkzaamheden van de commissies goed worden uitgevoerd, verzorgt het jaarverslag en legt dit voor aan het Algemeen Bestuur. In deze taak wordt hij ondersteund door de 2de Secretaris.
 
De Penningmeester houdt de financiële administratie bij en beheert de geldmiddelen van de Stichting, ziet erop toe dat tijdig de begrotingen door de commissies worden ingediend en stelt de eindbegroting op. Verder houdt hij toezicht op de uitgaven van de commissies. Tenslotte maakt hij na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt die voor aan het College van CommissieVoorzitters en de Hofraad.
 
Het bestuurslid Externe relaties is verantwoordelijk voor de contacten met zakelijke partners waarmee we samen zorgen voor een mooi carnavalsfeest.
 
Het bestuurslid Verenigingen en Kapellen is verantwoordelijk voor de contacten met stichtingen, verenigingen, clubs en kapellen uit de stad Oss, die actief zijn binnen het Osse openbare carnaval. Een van de speerpunten is de bevordering van de oprichting van nieuwe clubs en kapellen.
 
De Stadsgrootvorst heeft de dagelijkse leiding over de externe dienst van het Prinselijk Hof (De Kanselier van het Protocol, De Raod van Elf, de Prinsengarde). Hij voert overleg met Stadsprins en Adjudant omtrent evenementen waar de Stadsprins officieel zijn opwachting zal maken. Verzorgt met de Raod van Elf het Diner Joyeux en het afscheid van de Stadsprins en diens Adjudant.
 
De Gouvernante heeft de dagelijkse leiding over de interne dienst van het Jeugdprinselijk Hof (Jeugdprins, zijn Adjudant en de Huppelkes). Verder voert de gouvernante overleg met de Voorzitter van de Jeugdcommissie omtrent evenementen waar de Jeugdprins officieel zijn opwachting zal maken.
 
De Stadsprins is het symbolisch middelpunt van de Carnavalsviering en representeert de SCVO naar carnavalvierend Oss.  We praten over de Stadsprins en zijn gevolg en onder dit gevolg vallen de Adjudant, de Stadsgrootvorst, de Kanselier van het Protocol, de Raod van Elf en de Prinsengarde. De Stadsprins en zijn gevolg zijn aanwezig op de evenementen van de SCVO en op zoveel mogelijk carnavalsevenementen van andere verenigingen. De Stadsprins wordt door de Geheimraad benoemd, welke benoeming door het Bestuur wordt bevestigd. De Stadsprins wordt officieel bekend gemaakt bij zijn installatie op het 11/11-Bal. De ambtsperiode loopt van de inauguratie tot de eerste mei daaraanvolgende, waarna hij demissionair wordt tot het volgende 11/11-Bal.
 
 
 

Bestuur

   
Robert-Jan Steegman   President
Twan Goossens   Vice President
Frank van den Broek   Eerste Secretaris
Antoine van Hoorn   Penningmeester
Cine van Heijnsbergen   Bestuurslid Externe relaties
    Bestuurslid Verenigingen en Kapellen
Niek Reijnders   Stadsgrootvorst
Daisy Boerboom   Gouvernante
Antoinette Goossens   Tweede Secretaris
     

College van Commissievoorzitters (CvCV)

   
Bas Broeksteeg   Voorzitter CIAO (Intocht Aftocht Optocht)
Sylvia Boerboom   Voorzitter Jeugdcommissie
Marco Ultzen   Voorzitter Podium
Erwin Vesters   Voorzitter Fondsenwerving
Kathleen Fransen   Voorzitter PR & Voorlichting
Edward Putters   Voorzitter Ossekoppenplein
Theo van Heukelom   Voorzitter Technische Commissie
Astrid Reijnders   Voorzitter 50+
Ton Kappen   Voorzitter VOC, Vrienden Osse Carnaval
    Voorzitter Jongeren
Dennis Zeegers   Voorzitter GOCH
Frans Boerboom   Voorzitter Boerenbruiloft
Jeroen de Lang   Voorzitter Halfvasten

Ere-President

   
Wijlen Jos van Erp