Agenda
Vrijgezellendag Boerenbruidspaar zaterdag 18 januari 2020 vanaf 15:11
centrum Oss
FAQ de Carnavalskwis zaterdag 18 januari 2020 vanaf 20:00
Vivaldi - Spiegelzaal
Jeugd 2.0 Onthulling JeugdGrootvorst en Adjudant zondag 19 januari 2020 vanaf 13:30
De Hille
Hap & Stap mè d'n Prins zaterdag 8 februari 2020 vanaf 17:11
centrum Oss
50+ Bal zondag 9 februari 2020 vanaf 13:30
Vivaldi
Verspreiding Carnavalskrant woensdag 12 februari 2020 vanaf 14:00
Herdenking Korenbeurs zaterdag 15 februari 2020 vanaf 15:30
Korenbeurs, Heuvel
R-Oss-ettenregen zaterdag 15 februari 2020 vanaf 16:00
Groene Engel
Ameezing Concert Carnavalesk zaterdag 15 februari 2020 vanaf 20:00
Groene Engel
51e Jeugdpronkzitting 2.0 zondag 16 februari 2020 vanaf 14:00
Groene Engel
Meer agendapunten >

Vrienden van het Osse Carnaval

De Vrienden van het Osse Carnaval (V.O.C.) hebben als doel het financieel ondersteunen van het Osse Carnaval van de SCVO in het bijzonder.

Doel van de SCVO is om de betrokkenheid van de Osse Carnavalsvierder bij het Osse Openbare Carnaval te vergroten en omgekeerd.

Er zijn verschillende soorten vrienden welke ieder op hun eigen wijze een bijdrage (donatie) leveren.
Onze vrienden zijn Goede, Echte, Grote en Dikke vrienden.

 

Als dank voor de jaarlijkse donatie ontvangen onze vrienden:

 • - Eenmalig Ossekop medaille 1e jaar
 • - Eenmalig geelblauwe Osse das 2e jaar
 • - Eenmalig geelblauwe Osse vlag 3e jaar

Goede vriend (€ 55)

 • Jaarplaatje
 • Jaarrundje
 • 1 kaart voor het Elf-Elf-Bal
 • Jaarlijkse gadget

Echte vriend (€ 111)

 • - Jaarplaatje
 • - Jaarrundje
 • - 1 kaart voor het Elf-Elf-Bal
 • - 1 kaart  Ameezing-Concert Carnavalesk
 • - Jaarlijkse gadget

Grote vriend (€ 222)

 • - Jaarplaatje
 • - Jaarrundje
 • - 2 kaarten voor het Elf-Elf-Bal
 • - 2 kaarten Ameezing-Concert Carnavalesk
 • - Jaarlijkse gadget

Dikke vriend (€ 333 of meer)

 • - Jaarplaatje
 • - Jaarrundje
 • - 2 kaarten voor het Elf-Elf-Bal
 • - 2 kaarten Ameezing-Concert Carnavalesk
 • - In overleg en afhankelijk van de donatie
 • - Jaarlijkse gadget


Wil je ook graag het Osse Carnaval ondersteunen en VRIEND van het OSSE CARNAVAL worden, stuur dan een mail met je gegevens via voc@scvo.nl, wij nemen dan contact met je op.

Of spreek op een van de evenementen onze ambassadeurs aan:

 • Ton Kappen
 • Adriaan van Hal
 • Ellen Catsburg

Of kom langs bij onze marktmister bij de SCVO-kroam !

Leve de V.O.C. !

 


  

De R-OSS-ET van de prins

Het Osse Carnaval kent vele vrijwilligers in allerlei hoedanigheden. Sommigen staan in de publieke belangstelling maar velen zijn ook actief achter de schermen. Sinds het seizoen 2012-2013 kent de SCVO voor deze vrijwilligers de zogenaamde R-OSS-et van de Prins.

De naam “R-OSS-et van de Prins” is afkomstig van het woord ‘rozet / rosette’ met een knipoog naar ons eigen Oss en uitgereikt door de Osse Stadsprins.
Onder andere in de sportwereld, zoals bij paardensport worden onderscheidingen en prijzen uitgegeven met een rozet als teken. Vandaar dat dit ook goed bij een Os past en dus ook bij een Ossekop of Ossenek welke zich op een bijzondere wijze gedurende meerdere jaren heeft ingezet voor het Osse Carnaval.

Tijdens de R-OSS-ettenregen, worden vrijwilligers welke al 11 jaar of een veelvoud daarvan actief zijn in het Osse Carnaval een keer (extra) in het zonnetje gezet.
Te denken valt hierbij aan mensen uit een carnavalsvereniging, een kapel, of een individueel die al 11 jaar of meer meedoet aan de optocht. Maar ook valt te denken aan mensen welke zich op een school, in een buurthuis of bij een voetbalvereniging al jaren lang hard maken voor het vieren van Carnaval.

Kent u zo'n persoon? Dan nodigen wij u van harte uit deze aan te dragen voor een R-OSS-et. Dat kan vóór 11 februari 2019 per e-mail gericht aan: rosset@scvo.nl. De aanmelding dient vergezeld te gaan met een duidelijke onderbouwing qua opbouw en tekst volgens het hieronder beschreven regelement.

 


 

Regelement "R-OSS-ettenregen" van de Stichting Carnavals Viering Oss (SCVO)

Waarderen van “Vrijwilligers van het Osse Carnaval “ door middel van uitreiking van het  

“R-OSS-et van de Prins ”.

Er zijn vele vrijwilligers actief in het Osse Carnaval. Gezamenlijk zetten zij het Osse Carnaval op de kaart. De Stichting CarnavalsViering Oss heeft sinds het seizoen 2012-2013 een R-OSS-ettenregen ingevoerd.

De naam “R-OSS-et van de Prins” is afkomstig van het woord ‘rozet / rosette’ met een knipoog naar ons eigen Oss en uitgereikt door de Osse Stadsprins.
Onder andere in de sportwereld, zoals bij paardensport worden onderscheidingen en prijzen uitgegeven met een rozet als teken. Vandaar dat dit ook goed bij een Os past en dus ook bij een Ossekop of Ossenek welke zich op een bijzondere wijze gedurende meerder jaren heeft ingezet voor het Osse Carnaval.

Aanvragen voor een “R-OSS-et” kunnen in basis door iedereen worden gedaan, behalve door de voorgedragen persoon zelf. Vaak zullen deze voordrachten komen vanuit het bestuur van een carnavalsvereniging, een kapel of commissie. Maar deze zouden ook kunnen komen vanuit wijkraden, schoolbesturen, sportverenigingen, etc. Als de voordracht maar te maken heeft met het thema ‘Carnaval’.

Bedoeling is telkens weer om een vrijwilliger in het zonnetje te zetten en hem te bedanken voor de jarenlange inzet voor het Osse Carnaval.

Voorwaarden voor voordracht zijn:

 • Alleen natuurlijke personen kunnen worden voorgedragen.
 • Persoon dient momenteel als vrijwilliger actief te zijn in het Osse Carnaval.
 • Men dient in het seizoen van toekenning exact 11, 22, 33, 44, 55 jaar actief te zijn in het Osse Carnaval.
 • Dubbele functies in dezelfde periode tellen maar 1 maal mee (zie voorbeeld).
 • Lidmaatschap van een CarnavalsVereniging alleen is onvoldoende, men dient wel een actieve vrijwilligersrol te hebben (gehad).
 • Er dient sprake te zijn van een actieve vrijwilligersrol. Puur financiële ondersteuning zoals  sponsor- of donateursjaren tellen niet mee.
 • Jaren mogen zijn opgebouwd verschillende verenigingen of vanuit verschillende rollen.

Let op:
Aanvragen dienen aan bovenstaande voorwaarden te voldoen. Dit houdt niet in dat toekenning van de aanvraag automatisch geschiedt. Het Bestuur van de SCVO beslist over de uiteindelijke toekenning en kan zonder opgaaf van reden dan ook afwijken van bovenstaande regels.

De Voordracht dient te worden voorzien van :

 • Gegevens voorgedragen persoon
 • Wie en/of welke vereniging draagt voor
 • Gegevens contactpersoon (naam, adres, email, telefoonnummer)
 • Onderbouwing van de voordracht in ongeveer 100 woorden.
 • Overzicht staat van dienst (Zie bijgaand voorbeeld).

De R-OSS-ettenregen is een betrekkelijk jong initiatief van de SCVO. Gedurende de tijd kunnen bovenstaande regels dan ook worden verfijnd en aangepast. Een en ander ter beoordeling aan de organisatie. De R-OSS-et van de Prins kent een variant per 11 jaar.

R-OSS-et van dun Urste 11 - R-OSS-et van dun Twidde 11 - R-OSS-et van dun Dorde 11 - R-OSS-et van dun Vierde 11: 11 Vrijwilligersjaren 22 Vrijwilligersjaren 33 Vrijwilligersjaren 44 Vrijwilligersjaren

De R-OSS-et van de Prins wordt alleen persoonlijk uitgereikt door de Stadsprins van Oss op de dag en het moment waarop de R-OSSettenregen zal plaatsvinden. Deze zal persoonlijk worden uitgereikt en kan NIET door een vervanger in ontvangst worden genomen. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan de organisatie besluiten hiervan af te wijken.

Voorbeeld:

Ben-Pieter is lid van een kapel, maar heeft hiervoor diverse functies/rollen gehad binnen het Osse Carnaval. (Heden = seizoen 2013-2014.)

Omschrijving

Rol

SeizoenVan

SeizoenTot

Aantal

Geldig

CV De Natnekskes

Deelnemer Jeugdoptocht

1981-1982

1984-1985

4

4

CV Op goed geluk

Wagenbouw

1988-1989

1990-1991

3

3

SCVO

Raod van 11

1989-1990

1997-1998

9

7

SCVO

StadsGrootVorst

1995-1996

1997-1998

3

-

Kapel NieMauwe

Triangel

1999-2000

2012-2013

14

14

Kapel NieMauwe

Penningmeester

2005-2006

2010-2011

6

-

Kapel Grof Geweld

Trompetist

2012-2013

Heden

2

2

Totaal

 

 

 

 

30

Ben-Pieter is dus van 1981-1982 tot 2013-2014 al actief dus loopt over 42 jaren heen.
Dubbele functies gedurende bepaalde jaren tellen maar 1 maal mee.
In totaal heeft hij nu dus 30 Vrijwilligersjaren.